Bahagian Polisi, Kod Dan Standard

Indeks Artikel

FUNGSI BAHAGIAN POLISI, KOD DAN STANDARD

- Membangun, merancang, menyelaras dan melaksanakan;-

i- pembangunan dasar dan dokumen perundangan seperti peraturan dan perintah berkaitan kawalan peranti perubatan di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737),

ii- pembangunan dokumen panduan, kod dan standard berkaitan kawalan peranti perubatan di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 (Akta 737) dan peraturannya dengan lebih terperinci,

iii- pembangunan makmal bertaraf GLP

- Membangun, merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti pengukuhan jalinan kerjasama pelbagai hala antara agensi di dalam dan luar negara,

- Membangun, merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti bantuan industri

- Membangun, merancang, menyelaras dan melaksanakan aktiviti pemantauan kematuhan kepada keperluan perundangan di bawah Akta 737 melalui pemeriksaan dan audit.

Bahagian Dasar, Kod & Standard terbahagi kepada 2 cawangan iaitu:

  1. Cawangan Dasar & Bantuan Industri yang terdiri daripada 3 unit iaitu Unit Dasar & Hubungan Antarabangsa, Unit Pembangunan Kod & Standard dan Unit Bantuan Industri,
  2. Cawangan Audit Pematuhan yang menjalankan aktiviti audit CAB, pengurusan kualiti produk dan premis dan audit regulatori.

 

Cetak

  Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Malaysia,
Kementerian Kesihatan Malaysia,
Aras 6, Prima 9, Prima Avenue II,
Block 3547, Persiaran APEC,
63000 Cyberjaya, Selangor, MALAYSIA

  +603 - 8230 0300
  +603 - 8230 0200 
 

Today 8693 Yesterday 7082 Week 15775 Month 37405 Jumlah Pengunjung: 119870469

  • Kemaskini Terakhir: 04 Disember 2023.
facebooktwitterinstagramyoutube
Copyright © 2023 Medical Device Authority
Ministry of Health Malaysia
Best view with Firefox 64 and above, minimum resolution 1366x768